Menu Sluiten

Besluit over baggeren Westgat Lauwersoog pas in 2021

Een besluit over het opnieuw baggeren van het Westgat bij Lauwersoog valt op zijn vroegst in 2021.

Dan is namelijk de eindevaluatie klaar van de proef uit 2018, meldt Inframinister Cora van Nieuwenhuizen op vragen van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

De havenmond slibt langzaam dicht en dat levert problemen op voor de scheepvaart. De baggerproef in 2018 was succesvol. Wat betreft de VVD-fractie is de tijd rijp voor een nieuwe poging.

De minister wil de eindevaluatie eerst afwachten.

(bron DvhN)