Menu Sluiten

Faciliteiten

De ligging, ruimte en de redelijke grondprijzen maakt Haven Lauwersoog tot een aantrekkelijke vestigingslocatie. Het ontbreken van files draagt hieraan bij.

In de haven zijn o.a. de volgende faciliteiten aanwezig:

  • Openbare kaden
  • Ligplaatsen, afmeerfaciliteiten en drijvende steigers
  • Havenontvangstvoorzieningen
  • Passagiersdiensten naar Schiermonnikoog (door derden)
  • Gratis parkeren voor 2 uur
  • Voordeling langparkeren
  • Diverse eetgelegenheden.

Haven Lauwersoog wil haar terreinen nadrukkelijk onder de aandacht brengen.
Dit vloeit voort uit haar missie, nl. het realiseren van een levendige, attractieve en multifunctionele haven en is vastgelegd in het Business Plan 2010 – 2020

Er is nog een aantal terreinen beschikbaar.