Menu Sluiten

Home

Haven Lauwersoog

Haven Lauwersoog is primair een visserijhaven. De haven is ontstaan tijdens het afsluiten van het Lauwersmeer in 1969. Het voormalig werkeiland van Rijkswaterstaat werd door de visserij spontaan gebruikt als thuishaven, dichtbij de visgronden. In de haven vindt ook beperkt recreatie en industrie plaats, maar het grootste gedeelte van de activiteiten is ontstaan dankzij of verbonden aan de visserij.

Zowel de visserij als de haven zelf staan onder druk. Steeds meer visgronden worden gesloten ten behoeve van windparken. Juist waar de bodem minder diep is en er al honderden jaren werd gevist, worden visgronden meer en meer afgesloten ten behoeve van de bouw van windparken. Haven Lauwersoog is fervent voorstander van het duurzaam opwekken van energie, maar ziet ook dat visserijgronden fors afnemen. De haven zelf staat onder druk, doordat havens van een dergelijke omvang, nauwelijks in staat zijn om zonder steun van overheden te overleven. Haven Lauwersoog is zeker voorstander van windparken, maar dan met behoud van voldoende visgronden en aandacht voor het “recht van overpad” of “gewoonterecht” van de visserij.

Haven Lauwersoog is gesitueerd op een unieke locatie, namelijk tussen Unesco Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer.

Haven Lauwersoog streeft duurzame ontwikkeling met rendement na. Meest belangrijke initiatieven op dit moment zijn:

  • Opwekken van duurzame energie door zonnepanelen in de haven.
  • Onderzoek naar het ombouwen van schepen naar waterstof.
  • Een energierijke dijk.
  • Een zonnepark nabij de haven.
  • Een ringleiding om warmte van koelcellen te hergebruiken.

Doelstellingen van Haven Lauwersoog zijn:

  • Het wegwerken van het achterstallig onderhoud.
  • Het creĆ«ren van meer aanlegcapaciteit voor de visserij en crewtenders.
  • Een bereikbare haven, dus voldoende diepgang in het Westgat.
  • Een verbeterde procedure en faciliteiten voor de inname van afval van de visserij.
  • Een verdeling van de baggerkosten van de vaarroute Waddenzee – Lauwersmeer naar rato van belangen.

Voor de Robbengatsluis en veerboot van en naar Schiermonnikoog verwijzen wij u naar de websites van deze sluis en veerhaven. Deze behoren vanzelfsprekend wel tot de geografische haven, maar vallen niet onder het eigendom van de vennootschap Haven Lauwersoog.