Haven Lauwersoog

Lauwersoog

Lauwersoog is een dorp in de gemeente De Marne in de provincie Groningen, Nederland. Het is na 1969 ontstaan, na de indijking van de Lauwerszee tot het Lauwersmeer en was ooit het werkeiland van Rijkswaterstaat.

Lauwersoog is een belangrijke vissershaven (LO) en heeft een eigen visafslag. De haven biedt plaats aan ca. 150 visserijschepen. Daarnaast heeft ook de bruine vloot een aantal ligplaatsen. Door de gunstige ligging ten opzichte van de noordelijke visgronden, de Deense kust en de Duitse bocht is Lauwersoog al decennia lang in trek bij de vissers die hier hun netten uitzetten. De afstand tussen de visgronden en de haven is voor de visserman immers van groot belang. Bij slecht weer is hij niet alleen eerder binnen, maar door het kortere aantal uren ‘stomen’ bespaart hij bovendien op zijn brandstofrekening.

Vandaar dat vissers van verschillende nationaliteiten Lauwersoog wekelijks aandoen. Daarnaast heeft een gedeelte van de vissersvloot van Urk Lauwersoog als thuishaven.

In de Haven Lauwersoog zijn onder meer de visafslag met een eigen ijsvoorziening, visgroothandels, een bedrijf met allerhande scheepsbenodigdheden, een douanekantoor, een drijvend dok voor onderhoudswerkzaamheden aan de vissersschepen, een supermarkt, een aantal restaurants en viswinkels en een aantal sportvisbedrijven gevestigd.

Daarnaast vertrekt vanaf Lauwersoog een paar keer per dag de veerboot naar Schiermonnikoog. Lauwersoog heeft hierdoor op veel mensen een grote aantrekkingskracht.

In vogelvlucht ziet u hieronder het ontstaan en de geschiedenis van Haven Lauwersoog.

Aanleg haven

1962 aanleg werkhaven door Rijkswaterstaat
1969 afsluiting Lauwersmeer en aanleg nieuwe vissershaven
1985 uitbreiding vissershaven

Eigendom haven & industrieterrein

>1996 Provincies Groningen/Fryslân

1996 EHL BV
Provincies Groningen/Fryslân
Gemeenten De Marne/Dongeradeel
Visafslag Lauwersoog

2001 Gemeente De Marne (45%)
Gemeente Dongeradeel (45%)
Visafslag Lauwersoog (10%)

Beheer haven & industrieterrein

>1996 Provinciale Waterstaat Groningen

1996 Visafslag Lauwersoog (huurovereenkomst met EHL)

2005 Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog (dienstverleningsovereenkomst met Visafslag Lauwersoog BV)

Kerntaken van haven Lauwersoog zijn onder andere:
• afhandeling visserijverkeer
• het exploiteren van passantenhaven
• bedrijfsmatig verhuren/verpachten van gronden binnen het haventerrein
• zorgen voor correcte en zorgvuldige inzameling van afval
• plegen dagelijks en groot onderhoud