Haven Lauwersoog

Vestigingsinformatie

De ligging, ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen maakt Haven Lauwersoog tot een aantrekkelijke vestigingslocatie. Het ontbreken van files draagt hieraan bij.
Haven Lauwersoog wil haar terreinen nadrukkelijk onder de aandacht brengen, zoals vastgelegd in het Business Plan 2010 – 2020. Dit sluit aan op haar missie, nl. het realiseren van een levendige, attractieve en multifunctionele haven. Er zijn nog een aantal terreinen beschikbaar.

Faciliteiten

In de haven zijn de volgende faciliteiten aanwezig:

Basisinfrastructuur
•    Wegen
•    Water
•    Openbare kaden
•    Ligplaatsen en drijvende steigers

Havenactiviteiten Haven Lauwersoog
•    Havenontvangstvoorzieningen

Havenactiviteiten (door derden)
•    Passagiersdiensten naar Schiermonnikoog
•    Bunkering door Bunker Service Harlingen

Haven Lauwersoog zal in de toekomst haar investeringen in faciliteiten en infrastructuur uitbreiden.